Hieronymus

Hieronymus, ca 347-420, latinsk kyrkofader och helgon, blev sekreterare till påven i Rom, där han fick i uppdrag att översätta Bibeln från hebreiska till latin. Han avslutade sitt arbete som munk i Betlehem. Verket kallas Vulgata, ”den allmänt antagna”, och används fortfarande inom den katolska kyrkan.
Den helige Hieronymus dag är den 30 september. Då firar översättarna med sammankomster och fortbildningsprogram.


 
Hieronymus, Översättarnas skyddshelgon