Meritförteckning

Auktoriserad translator / Översättare
Birgitta Önnerfält

Tinghögsvägen 82
222 40 LUND
Tel 046-12 69 22
Mobil 0703-33 50 47
e-post info@birgittaonnerfalt.se


Nuvarande verksamhet
Arbetar som översättare i egna firman Mimer Språkkonsult AB
med org.nr 556855-4520


Övriga uppdrag
Lektör för Bibliotekstjänst (annotationer till spansk- och franskspråkig litteratur, lingvistik, språkläromedel, mat- och bakböcker i månadskatalogen ”Böcker och AV-media”), språkgranskning, undervisning i juridisk och medicinsk översättning på översättarutbildning vid Lunds universitet.


Yrkeslivserfarenhet

 • Skådespelarutbildning "den långa vägen" vid Lunds studentteater, Teater 23 i Malmö, teatersällskapet Proteus / Merkurius. Roller i bl.a. Shakespeare, Molière, Sartre, Nestroy, Gombrowic, Hjalmar Bergman, Marivaux, Lesage. (Ref. regissör Ulf Gran, Malmö, Sara Granats doktorsavhandling Käket och moralen, Stockholms universitet 1997).

 • Från och med 1/7 1966 till och med läsåret 1978/79 anställd som e.o. adjunkt med full tjänst vid Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vårterminen 1980 till 2002 huvudsakligen anställd vid Komvux, Lund. Ämnesansvarig för franska och spanska. Har även undervisat i svenska som andra språk, allmän språkkunskap och svensk grammatik vid Komvux, Lund. Drygt 30 år i tjänst som lärare.
 • Har haft uppdrag som kontakttolk i spanska i Lunds kommun.
 • Undervisat ht 1996 på grundkurs i franska 0-20p i momentet grammatik, översättning och 1900-talslitteratur vid Stockholms universitet.
 • Diverse tolkningar samt översättningar av fack- och skönlitteratur.
 • Vid LMS (lärare i moderna språk) kongress i Malmö 19-20 april 1997 delvis ansvarig för det franska programmet.
 • Kursledare vid diverse kurser för språklärare (v.g. se nedan).
 • Styrelsearbete m.m. i Sveriges fransklärarförening, FLF.
 • Styrelsearbete i Vänortsföreningen Lund-Nevers (ordf. 6 år, sekr. 3 år)

Utbildning

 • Filosofie magisterexamen i engelska, franska och spanska 1965, Lunds universitet
 • Praktisk lärarutbildning i engelska, franska och spanska vid lärarhögskolan i Malmö vt/ht 1966
 • Svenska för invandrare 40p, Lunds universitet 1980
 • Magisterutbildning i spanska med inriktning på översättning 60p (betyg VG) Stockholms universitet ht 1996.
 • Av kammarkollegiet auktoriserad translator (nr 627) från spanska till svenska maj 1998 (en av 12 i Sverige).
 • Av kammarkollegiet auktoriserad translator (nr 627) från franska till svenska maj 2005 (en av 11 i Sverige).

Kurser i språk och kurser för språklärare

 • Antibes 1966, kurs för fransklärare, arrangerad av Skolöverstyrelsen
 • Rennes 1982 "vivre en France" arrangerad av fortbildningsavd. i Uppsala F703U (Lunds kommun)
 • Politiques scolaires en France et dans les pays nordiques 14-27/9 1984 (bidrag från Svenska institutet)
 • En Ardèche 1987, om litteratur, språkvetenskap m.m. anordnad av Fransklärarföreningen
 • Laval 1988 "travail et vie quotidienne" F6050 (Lunds kommun)
 • A la rencontre de la francophonie au Maroc 9-16/11 1990, Franska ambassaden (bidrag från LMS)
 • Belgien 1992, kurs för fransktalande spansklärare, (Europarådet)
 • España 1992, Tarrazona 8-26/6, FB27U (Skolverket)
 • Frankrike, Les Vans "Séminaire occitan", kurs för danska utbildningsministeriet och de nordiska ländernas fransklärarföreningar, kursansvarig och deltagare nio år i följd 1993-01.
 • Nevers 11-23/6 1994, utbildnings- och fortbildningsresa för fransklärare, arrangör och deltagare.
 • Chenini de Gabes 14-21/10 1995, studium av en oas i södra Tunisien, initiativtagare och deltagare.
 • Fransktalande Schweiz 22-23/4 1999 "Rencontrer les écrivains de la Suisse romande". Stipendium från '
 • Europarådet. Diskussioner med och läsning ur verk av: Sylviane Roche, Catherine Saffonof, Marie le Drian
 • Curso para profesores europeos de español, Kurs för europeiska spansklärare erbjuden av spanska utbildningsministeriet vid Universidad internacional Menéndez Pelayo, Santader Spanien 5-31/7 1999
 • LMS språkdagar Stockholm 2000
 • Deltagande vid Xe världskongressen för fransklärare på temat modernité, diversité, solidarité arrangerad av Fédération internationale des professeurs de français i Paris 17-21 juli 2000.
 • 11-16 juni 2001, bildningsresa till städer i det forna Östtyskland med besök i Buchenwald på programmet i regi av vänortsföreningen Lund-Greifswald (egna medel)
 • Deltagande i 8 konferenser för medlemmar i Sveriges Facköversättarförening, senast 2011. Göteborg, Helsingborg, Stenungssund, Borås, Västerås, Växiö, Sundsvall, Malmö
 • Grundkurs i terminologi för översättare den 25 maj 2007 på terminologicentrum, TNC, i Solna.
 • Kurs om spanska för jurister, översättare och poliser, Español policial y legal, i Avila i Spanien, arrangerad av universitetet i Salamanca den 3 till 14 september 2007.
 • SFÖ, kursen Moderna skrivregler med Lotten Bergman 13 oktober 2008
 • SFÖ, kurs i medicinsk översättning 10 maj 2010
 • SFÖ, kursen EU för översättare 30 september 2011

Intressen
Sömnad, litteratur, teater, friluftsliv, brödbak


Medlemskap
Vänorsföreningarna Lund-Nevers, Lund-León, Lund-Greifswald, Föreningen Norden med Lunds nordiska vänorter, Alliance française, SFÖ (Sveriges facköversättarförening), FAT (Föreningen auktoriserade translatorer)


Specialområden för översättning
Skönlitteratur: prosa och teater
Allmänna facktexter
Juridiska texter: domar, bouppteckningar, fullmakter, kontrakt, betyg osv.
Medicin, EU, kultur, utbildning, turism, mat, språkvetenskap


Översätter från
Spanska, franska, engelska, danska och norska
till svenska, auktoriserade och stämplade texter från spanska och franska


Uppdragsgivare
Malmö stad
Lunds och Hässleholms kommuner
Svenska Utrikesdepartementet
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet
Förlaget En bok för alla
Förlaget Replik
Förlaget Studentlitteratur
Boströmkoncernen
Notarius publicus
Advokatbyråer
Översättningsbyråer
Privatpersoner
Stockholms och Lunds universitet
Nordiska ministerrådet
Europeiska kommissionen


Ur Anders Cullheds recension av boken En färd mot vindens ansikte i DN 16/1 1999:
..läsaren får…glädjas åt de fina översättningarna. Kerstin Cardelús, Sofia von Malmborg, Hanna Axén Persson, Birgitta Önnerfält och Monica Welwert har gjort fullgoda insatser i synnerligen skiftande stilarter. I deras sällskap skulle jag gärna vilja resa vidare.

Granskningsnämnden Bibliotekstjänst, yttrande 051205
”…kunnig lektör som skriver lättläst och trevligt … bedömer på ett vederhäftigt sätt … stringenta och tillförlitliga recensioner (lingvistik) … språklig och grammatisk kompetens … entusiastiskt skrivna … välgjorda och lockande (mat och bak).

Ur Allmän medicin 2:2006, recension av Grupper - att leda små grupper inom hälso- och sjukvård, Studentlitteratur
”Boken är sparsmakat översatt av Birgitta Önnerfält och sakkunnigt granskad av Gösta Eliasson. Tillsammans har man skapat en mycket bra handbok – på svenska, och för svensk hälso- och sjukvård.” Ulf L. Eriksson Karlskrona.